ترکیب شیمیایی و انواع کیفیت خرما

میوه خرما را می توان از بسیاری از میوه های دیگر متمایز کرد زیرا بلوغ گیاهی خود را در سطوح مختلف بلوغ مشخص می کند، که در سراسر جهان با نام های عربی کیمری (سبز، نارس)، خلال (اندازه کامل، ترد)، روتاب (رسیده، نرم)، و تامار (رسیده، خشک شده در آفتاب) .
این مراحل بلوغ به طور سنتی با تغییر در رنگ، بافت، طعم و مزه توصیف می‌شوند ترکیب شیمیایی خرما رطب مضافتی ۱۴۰۱ بسته به رقم، شرایط خاک، روش‌های کشاورزی و همچنین مرحله رسیدن می‌تواند متفاوت باشد.
در طی فرآیند رسیدن، میوه شروع به از دست دادن رطوبت خود می کند و قندهای آن به گلوکز و فروکتوز تبدیل می شوند.
مقادیر کمی مانوز و مالتوز نیز در این مرحله گزارش شده است میهارا و همکاران رطوبت خرمای عمانی در آخرین مرحله رسیدگی (تامار) را به ترتیب 21.5 و 18.1 گرم در 100 گرم در رقم فرد و خسب گزارش کرد.
میزان رطوبت 10 رقم خرمای تازه بین 37.6 تا 50.4 گرم در 100 گرم (مقدار متوسط ​​42.4 گرم در 100 گرم) بود. در حالی که میزان رطوبت 16 رقم خرما رطب بین 2/7 تا 5/29 گرم در 100 گرم با میانگین 2/15 گرم در 100 گرم بود.
علی و همکاران مشاهده کردند که میزان رطوبت سه رقم خرمای خشک عمانی (خصاب، خالص و فرد) بین 18.77 و 23.71 گرم در 100 گرم خرما ش متغیر است.
تغییر در میزان رطوبت انواع مختلف خرمای آماده بازار که در یک کشور رشد می‌کند یا همان گونه‌ای که در مناطق مختلف رشد می‌کند، عمدتاً به دلیل تفاوت در تیمارهای برداشت و پس از برداشت است.
مهمترین اجزای خرما مضافتی بم کربوهیدرات ها به ویژه قندها هستند که می توانند تا 78 درصد را تشکیل دهند و منبع انرژی در دسترس بدن انسان را فراهم می کنند. علی و همکاران.
مشاهده کردند که کل محتوای کربوهیدرات سه رقم خشک خرمای عمانی بین 68.53 تا 75.37 گرم در 100 گرم خرما برحی خوزستان ۱۴۰۱ در محدوده قرار دارد.
بیشترین مقدار 75.37 گرم در 100 گرم در رقم خالص مشاهده شد. میهارا و همکاران (1999) گزارش داد که در مرحله سبز اولیه (کیمری)، خرما فقط حاوی مقادیر کمی گلوکز و فروکتوز بود.
 • منابع:
  1. Nutritional and Medicinal Value of Date Frui
 • تبلیغات: 
  1. با استفاده از مفتول در خانه شارژر تلفن همراه بسازید!
  2. پرواز شتری که بال نداشت از افسانه تا واقعیت!
  3. انتخاب بهترین هواکش برای ورزش دو و میدانی
  4. استفاده از رب گوجه به عنوان بوگیر یخچال!

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.